Serveis d’auditoria

de comptes anuals de societats mercantils, de comptes anuals de fundacions i associacions, informes especials de procediments acordats, informes de revisió limitada, altres situacions en que la llei requereix la intervenció d’un auditor de comptes.