Serveis d’auditoria

* Auditoria legal de Comptes Anuals.
– Societats mercantils
– Cooperatives
– Fundacions
– Entitats sense ànim de lucre
– Grups d’empreses

* Auditoria voluntària de Comptes Anuals
– Societats mercantils
– Persones físiques
– Fundacions
– Entitats sense ànim de lucre
– Cooperatives

* Informes especials
– Auditoria de Balanç
– Valoracions d’empreses i parts d’empreses
– Dictàmens sobre comptabilitat, control intern i aspectes financers

* Informes justificatius de subvencions

Els serveis que ofereix “FACSS Auditors, SLP” mai entren el competència amb els que poden oferir altres professionals de l’assessorament i consultoria.